Hamnservice

Tack vare vår jättes vakande öga är organisationen av fartygens och godsens förflyttning alltid under kontroll.
Alla logistiska moment som lossning, magasinering, skeppning och tullförfarande vid import och export sker med största noggrannhet och smidigast flöde. MarterNeri har inte bara tillgång till hamnterminaler, lastkajer och lagerlokaler direkt på plats, utan dessutom högt specialiserad personal och det senaste inom fordon för lastning och lossning, det vill säga lyftkranar, gaffeltruckar, släpfordon och lastbilar.

MarterNeri i siffror

Skogsprodukter som hanterades
1.900.000 Ton
Metall, järn och stål som hanterades
250.000 Ton
Bulklast som hanterades
250.000 Ton
5 hamnkranar
Fler än 150 fordon avsedda för godstransport