Godshantering

Den stora omsorgen om detaljer gäller för samtliga arbetsskeden hos MasterNeri.
Godset förvaras i lager i enlighet med typ av material: kaolin, cellulosa, papper, järnmaterial av olika kvalitet.
I syfte att göra arbetet så lönsamt och effektivt som möjligt har avstånden mellan lastkaj och lager och mellan lager och lastområde reducerats till kortast möjliga.
MasterNeri hanterar tullområden för gods som är under transitering eller som väntar på nationalisering. Våra lager är anslutna till järnvägsnätet.