Godshantering

Godset förvaras i lager i enlighet med typ av material: kaolin, cellulosa, papper, järnmaterial av olika kvalitet.
I syfte att göra arbetet så lönsamt och effektivt som möjligt har avstånden mellan lastkaj och lager och mellan lager och lastområde reducerats till kortast möjliga.
MasterNeri hanterar tullområden för gods som är under transitering eller som väntar på nationalisering. Våra lager är anslutna till järnvägsnätet.
Vårt lagerhanteringssystem (WMS) kan integreras med extern programvara, baserat på kundernas behov.

Lastkaj på koncessionsavtal i Livornos hamn

Tillgängliga terminaler
15
Kvadratmeter under tak
> 150.000
Kvadratmeter utan tak
> 270.000