MarterNeri bildades genom en sammanslagning av två företag med lång historia inom den livornesiska och friulisanska hamnlogistiken, närmare bestämt Neri Srl och Mar-Ter Spedizioni Spa. Målet var att bli den viktigaste italienska logistikaktören för skogsprodukter.
Företaget ägnar sig huvudsakligen åt lossning, magasinering i tullager och leverans av skogsprodukter (cellulosa, papper, timmer), metall och annan bulklast till framstående nationella och internationella kunder.
MarterNeri är ett auktoriserat hamnbolag i enlighet med artikel 16 i italienskt lagdekret 84/1994, terminaloperatör med koncessionsavtal för lastkaj och rederi i Livornos och Monfalcones hamnar. Företaget är dessutom auktoriserad ekonomisk aktör (AEO).
Vi bestämde oss för att skapa ett nytt märke för att representera denna kombination av erfarenhet och talang, och MasterNeri kan faktiskt liknas vid en jätte som under maximal säkerhet och med största omsorg levererar det gods som lagts i dess enorma och starka händer till avsedd destination.
Det är själva kärnan i vår filosofi: största möjliga omsorg under samtliga arbetsfaser - från hamnservice till lastning och lossning, från magasinering till väg- eller järnvägstransport, hela vägen fram till leverans.