MarterNeri bildades genom en sammanslagning av tre företag som sedan år tillbaka är verksamma inom integrerad logistik för cellulosa, material för pappersbruk, papper, kaolin, virke och icke-järn metaller.
Vi bestämde oss för att skapa ett nytt märke för att representera denna kombination av erfarenhet och talang, och MasterNeri kan faktiskt liknas vid en jätte som under maximal säkerhet och med största omsorg levererar det gods som lagts i dess enorma och starka händer till avsedd destination.
Det är själva kärnan i vår filosofi: största möjliga omsorg under samtliga arbetsfaser - från hamnservice till lastning och lossning, från magasinering till väg- eller järnvägstransport, hela vägen fram till leverans.

Ledningen hos MarterNeri ser ut som följer:

Ordförande:
Giorgio Neri

Verkställande direktör:
Carlo Merli

Tjänstemän:
Andrea Guido Conti - Fabrizio Vettosi - Giorgio Drago
Giovanni Arrigo - Matteo Gianobbi - Raffaele Bortolussi